دسته: دست نوشته

وداعی تلخ ولی واجب! ۱۷

وداعی تلخ ولی واجب!

بعضی وقت ها بهترین کار این هست که از چیزی و کسی که دوست داری جدا بشی. به خودم قول داده بودم که هیچ وقت نفروشم اش! و همیشه سرپا نگه اش دارم و...