چرا ما قضاوت می کنیم؟

کسی نیست که نداند قضاوت کردن کار خوبی نیست! اما چرا با این وجود ما این عمل را انجام می‌دهیم؟ مانند این است که فرد سیگاری از مضرات سیگار کشیدن برای سلامتی‌اش آگاه هست اما قادر به ترک آن نیست. در اینجا، سیگار محصول خارجی است و می توان آن را دید اما قضاوت یک فکر است و به همین دلیل ترک این کار دشوارتر از ترک سیگار و یا اعتیادهای دیگر هست. صرف نظر از اینکه قضاوت کردن در اغلب موارد کار درستی نیست؛ مسئله مهم این است که چرا ما قضاوت می کنیم؟

ادامه‌ی خواندن