علم یا ثروت؟ سوالی اشتباه یا هدفمند؟

بدون شک این سوال معروف “علم بهتر است یا ثروت؟” را شنیده اید. سوالی که افراد جواب های مختلفی برای آن دارند که برای پاسخ خود دلایلی هم دارند که حتی می تواند شما...