پرچم ملل

پارچه ای بی ارزش به نام پرچم ملی

هزاران انسان جان خود را از دست می دهند تا بگویند یک تیکه پارچه بی ارزش برای آنان مهم است. حاظرند زندگی خود را فدای خاکی کنند که در حالت عادی آن را به نابودی می کشانند. جنگ را شروع می کنند تا به عظمت این پارچه بی ارزش بیافزایند و….

ادامه‌ی خواندن