اهمیت داشتن نسخه پشتیبان (Backup)

تا حالا پیش اومده که اطلاعاتی که داشتید به دلیلی از بین رود؟ در این مواقع چیکار می کنید؟ اطلاعاتی که توسط هرفردی ذخیره و نگهداری می شود مطمئنا برای آن شخص ارزشمند می...