ساعت ها در تماشای ابرها

یادش بخیر خونه‌ی پدر بزرگی! یادش بخیر دوران کودکی! یادش بخیر خوشی و غم های بچگی! و یادش بخیر …