خداحافظی موقت

آپدیت ۱۶ تیر ۹۴ – دوباره به وب برگشتم اما نه در شرایطی که مد نظرم بود! ولی خب برگشتم 🙂 اصولا نوشتن متن خداحافظی سخته مخصوصا اگه قرار باشه از چیزی خداحافظی کنی...