پرواز در آتش اثری فوق العاده از امین حبیبی

هر کس که امین حبیبی رو بشناسه و به آهنگ هاش گوش کرده باشه حتما این رو فهمیده که یکی از بهترین خواننده ها هست که از صدای فوق العاده ای نیز برخوردار هست....