ظلم کنید تا موفق شوید

تو جامعه ای که مردم اش خودش رو دوست نداره کمک کردن و به فکر دیگران بودن یعنی تلف کردن وقت! چون کسی که ارزش خودش رو نمی دونه چطور می تونه به لطف شما ارزش قائل بشه؟ و برای همین هم تو عنوان آوردم که ظلم کنید تا موفق شوید.

ادامه‌ی خواندن