از پیام کیوانی به واحد ثبت دامنه Nic.ir

همه ما ( مدیران سایت ها ) با نیک nic.ir آشنا هستیم. تنها مرکز ثبت دامنه ملی که مثل تمام ارگان های دولتی سخت گیری ها و الاف کردن های خودش رو داره و...