مرتضی پاشایی

مرتضی پاشایی صدات همیشه تو گوشم خواهد ماند

برای اولین بار از خواندن نظرات در سایت هام ناراحت شدم. همیشه از اینکه میدیدم نظرات جدیدی به ثبت رسیده خوشحال میشدم و خیلی مشتاق بودم که بدونم بازدید کننده ها چه حرفی دارن ولی دیروز حرف شون خیلی تلخ بود. تخلی که تا امروز هم تموم وجودم رو گرفته!

مرتضی پاشایی

ادامه‌ی خواندن