در هر شرایطی جای پیشرفت وجود دارد

خیلی وقت هست که تو فکر ارسال پست با تیتر «لحظه به لحظه زندگی درس است» میخواستم ارسال کنم و مشکلاتی که حتی فکرش رو هم نمی کردم پیش روم قرار گرفتند که نتونستم اون پست رو ارسال کنم، و حتی بقیه کارهایی که باید انجام میدادم رو بهشون عمل کنم. و اگر راستش را بخواهید حتی برای چند روزی به طور کامل امید خودم رو از دست دادم ولی بعد دوباره شوقی که داشتم به صورت خودجوش زنده شد و از دل همون ناامیدی و شرایطی که به وجود اومده فرصت های جدیدی رو برای خودم به وجود آوردم. و همان موقع بود که با تک تک سلول های بدنم به این موضوع پی بردم که پشت هرچیزی یک حمکتی هست و اگر ما بتوانیم به آن واقف شویم میتوانیم تحت هر شرایطی روال زندگی را بر طبق مراد خودمان طی کنیم.

ادامه‌ی خواندن