در هر شرایطی جای پیشرفت وجود دارد

خیلی وقت هست که تو فکر ارسال پست با تیتر «لحظه به لحظه زندگی درس است» میخواستم ارسال کنم و مشکلاتی که حتی فکرش رو هم نمی کردم پیش روم قرار گرفتند که نتونستم...