سال جدید ، علایق جدید!

موسیقی اصیل که برخی ها سنتی هم بهش میگن دلیل ارسال این پست من هست! هیچ وقت فکرش رو هم نمیکردم روزی برسه که به این نوع موسیقی علاقه پیدا کنم چراکه بیشتر از...