فعال سازی ادیتور html وب میل roundcube

قبل از اینکه بریم سراغ آموزش این رو بگم که این آموزش مخصوص افرادی هست که وب میل دارند. برای همین اگر شما از یاهو ، جمیل و… استفاده می کنید این آموزش برای شما...