نوشتن

نوشتن من رو آروم می کنه!

حرف هایی رو که نمیشه رو در رو گفت ، حرف هایی رو که برای خیلی ها باید گفت ولی امکان اش نیست ، حرف هایی که باید بگم ولی گفتن شون کار درستی نیست و… همه اینها رو من با نوشتن برطرف می کنم. برای همین نوشتن برای من حکم یه مسکن داره که با نوشتن اش آروم میشم و ذهنم باز میشه. هرچی هم بگم برای خوبی همه هست و دوست دارم همگی با هم یه زندگی ایده آل داشته باشیم.

ادامه‌ی خواندن