بیخیال …

همیشه تو رویاهام زندگی کردم همیشه به فکر آینده بودم همیشه ….. بیخیال دیگه چقدر میخوام خودم رو با این رویا پردازی ها گول بزنم ! تا به امروز تو رویاهام زندگی کردم و خواستم خودم رو به آینده ای که خودم دوست دارم امیدوارم کنم ولی فهمیدم رویا پردازی همون اندازه که خوبه میتونه به آدم هم صدمه بزنه. ادامه‌ی خواندن