۴/۱۰/۲۰۱۵

تاریخی که در عنوان مشاهده می کنید – روزی هست که من یکی از تصمیمات خودم رو که طی سال های اخیر گرفتم ولی هیچ وقت بهش عمل نکردم رو اینبار میخوام با مکتوب کردن اش بلکه خودم رو مجبور کنم که بهش پایبند باشم.

ادامه‌ی خواندن