زندگی که داره به هیچ میگذره!

کار هر روزم شده که تو فکر فردا باشم! فرداهایی که امروز و دیروز و گذشته هستند. تو زندگی اهداف خیلی زیادی دارم از بزرگ و کوچیک از بد و خوب!!! ولی هیچکدوم رو به مرحله عمل کردن نرسوندم 😐 هنوز منتظر هستم تا فردا برسه!

ادامه‌ی خواندن