خداحافظی موقت

آپدیت ۱۶ تیر ۹۴ – دوباره به وب برگشتم اما نه در شرایطی که مد نظرم بود! ولی خب برگشتم 🙂

اصولا نوشتن متن خداحافظی سخته مخصوصا اگه قرار باشه از چیزی خداحافظی کنی که برات معنای زندگی رو میده! و اینترنت برای من یعنی امید به زندگی, اما حالا وقت اش رسیده که برای مدتی با این وب خداحافظی کنم.

ادامه‌ی خواندن