آموزش PHP

آموزش PHP – جلسه دوم : ثوابت

قبلا در مورد در متغیرها براتون توضیحاتی دادم و می دانید که مقدار ذخیره شده در متغیر را می توان عوض کرد. در مقابل متغیرها ثوابت قرار دارد. ثوابت هم همانند متغیرها می باشند ولی با این تفاوت که مقدار آنها یکبار برای همیشه تعریف می شود و دیگر نمی توان مقدار آن را عوض کرد.

ادامه‌ی خواندن