پایانی بر کدنویسی و طراحی وب سایت

هر آغازی پایانی دارد. وقتی پنج سال پیش تصمیم گرفتم تا به راه اندازی وب سایت و کدنویسی تحت وب مشغول شوم – هرگز فکرش را هم نمی کردم که خیلی زود آن را...