استفاده از ساعت ها

ساعت هایی که به راحتی از دست می روند

این پست برای اونهایی هست که یک روز کامل رو زندگی می کنند اما اگه آخر شب ازشون بپرسی امروز چه کار کردی نمی تونند جواب درستی بدند. شاید برخی هاشون کارهای روتین داشته باشند و اونها رو اشاره کنند اما خب مسئله مهم این هست که این کارها چند ساعت وقت رو گرفته و مابقی ساعات چی شدند؟

ادامه‌ی خواندن