یلدا مبارک

حس نوشتن ندارم برای همین فقط تو یک جمله خلاصه میکنم “ شب یلدای همتون مبارک”