استفاده از گوشی تلفن همراه به عنوان مودم کامپیوتر

تا حالا شده که جایی باشید ولی در اونجا دسترسی به اینترنت نباشه و شما هم کار مهمی داشته باشید ؟ به هر دلیلی ممکن هست بعضی مواقع بخواهید از اینترنت تلفن همراه بر...