اولین ارائه ای که دادم!

سلام، امروز یکی از روز هایی بود که اوج استرس رو داشتم. البته اونقدر هم زیاد نبود ولی از دید خودم زیاد بود. به هر حال استرس رو داشتم 😀 تا به امروز ارائه...