آموزش PHP

آموزش PHP – جلسه اول : متغیرها

متغیر نامی برای محلی از حافظه است که برای ذخیره داده ها به کار می رود. مقدار متغیر همانطور که از نام اش مشخص هست می تواند در طول اجرای برنامه بارها عوض شود. بنابراین از متغیرها بیشتر برای ذخیره داده هایی استفاده می شود که ثبات آنها اهمیتی ندارد.

ادامه‌ی خواندن