مشکل OpenSSL، تهدید جدی برای سایت ها و کاربران

امروز (۱۹ فروردین ۱۳۹۲ و ۸ آوریل ۲۰۱۴) یک آسیب پذیری بسیار مهم در OpenSSL کشف و راه حل اجتناب از آن نیز ارائه شده است. این مشکل تقریبا به هر کس که به...