بچگی پیام کیوانی

دل بستن به دیگران «شاید» اشتباه بزرگ باشد

بزرگ ترین ضربه‌ای که تو زندگی خوردم (زندگی + کسب و کار) ریشه اش دل بستن به دیگران بوده و هست! و از طرفی بزرگ‌ترین موفقیت و دانشی که تا به امروز کسب کردم هم به همین دلیل بوده و اون هم چیزی جزء یک تنه جلو رفتن نیست.

ادامه‌ی خواندن