بایگانی‌ ماهانه: اسفند ۱۳۹۴

رابطه میان موفقیت و اطرافیان شما ۰

رابطه میان موفقیت و اطرافیان شما

چند باری تو مجلات به این موضوع برخورد کردم که اطراف خود را با چه افرادی پر کنیم و چه با چه کسانی کمتر در ارتباط باشیم. این موضوع رو قبول داشتم ولی خب...

تنها فقط ۳ ماه فرصت! ۲

تنها فقط ۳ ماه فرصت!

برای همه چیز تنها ۳ ماه فرصت هست! زندگی ، کار ، شکست ، موفقیت ، تجربه ، پیروزی ، دوستی ، دشمنی و… برای همه اینها تنها ۳ ماه فرصت دارم.