تولد یک ستاره جدید!

یک ستاره بود که خیلی درخشان بود ، بزرگ و پر از زیبایی بود – اما کوچک دیده می شد و نورش به زمینی ها نمی رسید – چون خیلی در اعماق فضا رفته بود و دیدن اش کار هرکسی نبود! ستاره ما در اعماق آسمان گم شد تا جای خود را به یک ستاره جدید بدهد.

ادامه‌ی خواندن

نرم افزار حذف Trojan