بایگانی‌ ماهانه: فروردین ۱۳۹۴

۴/۱۰/۲۰۱۵ ۰

۴/۱۰/۲۰۱۵

تاریخی که در عنوان مشاهده می کنید – روزی هست که من یکی از تصمیمات خودم رو که طی سال های اخیر گرفتم ولی هیچ وقت بهش عمل نکردم رو اینبار میخوام با مکتوب...

دستای منو ول نکن که تعادل ندارن ۲

دستای منو ول نکن که تعادل ندارن

خدایا بتابون نور ایمان بر قلب ماها! خیلی با خودم کلنجار رفتم تا یه پست در این خصوص بزنم. چند بار نوشتم و حذف کردم. هربار هم یک دلیلی داشت. برای مثال اگه پست...

۹۳، سال استراحت برای پیام! ۰

۹۳، سال استراحت برای پیام!

در سال ۹۳ خوردیم و خوابیدیم و تو دنیای خیالی زندگی کردیم!